CodeOmschrijving
Standaard Tarief
Eigen tarief
 0.1 Offerte + ontwerp  
0001Offerte. Te declareren in eenheden van U05. Het bedrag per eenheid van 5 minuten is
€ 14,47
 
0011Ontwerp. Te declareren in eenheden van U05. Het bedrag per eenheid van 5 minuten is
€ 14,47
 
0021Technisch advies/ondersteuning. Te declareren per uur met een maximum per uur van 12 maal U05. Het bedrag van 12 maal U05 is
€ 173,67
 
    
 In gecompliceerde gevallen kan technisch advies c.q. ondersteuning worden gegeven. Tandarts en tandtechnicus stellen in overleg een maximum bedrag vast. Indien dit niet gebeurd is, dan valt deze verrichting onder service van het Tandtechnisch Laboratorium.  
    
 0.1 Speciale Toeslagen  
0101Kleurbepaling op laboratorium
€ 13,95
 
0103Desinfectie in opdracht van tandarts
€ 2,37
 
0105Verzendkosten/expeditiekosten
€ 2,62
 
0106Arbo- en milieutoeslag
€ 2,37
 
0107Aan huis bezorgen van patiënt, basisbedrag
€ 9,09
 
 Naast het basisbedrag mag per gereden kilometer maximaal € 0,27 in rekening worden gebracht  
    
0120Bruikleen dentatus/gnathomat en vergelijkbaar
€ 13,95
 
0121Bruikleen etskit per element
€ 13,95
 
    
 0.2 Foto, dia  
0201Foto in verband met kleur-/vormbepaling
€ 13,95
 
0202Foto/dia van studiemodellen
€ 13,95
 
  
 
 
 Bij de verrichtingen in de groepen 0.5, 0.7, 0.8 en 0.9 kunnen naar eigen voorkeur maximumtarieven worden toegepast. Deze maximumtarieven komen tot stand door middel van het samenvoegen van de relevante maximumtarieven uit deze lijst.
 
 
    
 0.5 All-in coderingen prothese werkzaamheden  
0501Volle bovenprothese methode A
 
 
0502Volle onderprothese methode A
 
 
0503Volle boven en onderprothese methode A
 
 
0515C prothese
 
 
0551Volle bovenprothese methode B
 
 
0552Volle onderprothese methode B
 
 
0553Volle boven en onderprothese methode B
 
 
    
 0.7 All-in coderingen frame werkzaamheden  
0701Bovenframe, alleen kiezen
 
 
0702Bovenframe, tanden of tanden & kiezen
 
 
0703Onderframe, alleen kiezen
 
 
0704Onderframe, tanden of tanden & kiezen
 
 
    
 0.8 All-in coderingen goudwerkzaamheden  
0801Volle kroon pd
 
 
0802Volle kroon niet-edel
 
 
0815Dummy pd
 
 
0816Dummy niet-edel
 
 
0851Inlay pd
 
 
    
 0.9 All-in coderingen opbakporselein  
0901Opbakkroon pd
 
 
0902Opbakkroon ag/pd
 
 
0903Opbakkroon au/pd
 
 
0911Opbakbrugdeel pd
 
 
0912Opbakbrugdeel ag/pd
 
 
0913Opbakburgdeel au/pd
 
 
0961Maryland etsbrug + opgebakken porseleinen dummy
 
 
0962Rochette etsbrug + opgebakken porseleinen dummy
 
 
CodeOmschrijving
Standaard Tarief
Eigen Tarief
 1.0 Vervaardigen van modellen voor prothese werkzaamheden  
1001Gipsmodel
€ 6,35
 
 Gipsmodel, zijnde geen werkmodel (behalve voor individuele lepel). Zoals tegenbeet, voorlopig model, voorbeeld model etc.
Gipssoort: klasse 1 of 2
 
 
    
1002Stonemodel
€ 7,48
 
 Stonemodel, werkmodel geschikt om werkstuk op te persen.
Gipssoort: klasse 2 of 3
 
 
    
1003Superhard gipsmodel
€ 11,34
 
 Superhard gipsmodel. Model waarvan tenminste de tandboog is uitgegoten in stompenmateriaal.
Gipssoort: klasse 4
 
 
    
1004Meegeleverd model trimmen
€ 6,35
 
1005Meegeleverd model van voet voorzien
€ 6,35
 
1022Duplicaat model (uit alginaat of gel)
€ 22,55
 
1023Precisie duplicaat model (uit siliconen)
€ 37,50
 
    
 In articulator plaatsen
 
 
1052Model monteren in eenvoudige articulator
€ 11,34
 
 Model monteren in middelwaarde articulator, bijvoorbeeld
 
 
    
1053Balance, Rational, Dentatus, Condylator of vergelijkbaar type
€ 14,95
 
 Model monteren in meervoudige instelbare articulator,
 
 
1054bijvoorbeeld Denar, Panadent, Stuart of vergelijkbaar type
€ 22,55
 
1061Model monteren volgens intra orale registratie
€ 29,78
 
1062Model monteren met behulp van face-bow (meerwerk)
€ 14,95
 
    
 1.1 Individuele lepels/beetplaten/modellen uit lepel  
1101Individuele lepel schellak
€ 17,07
 
1102Individuele ruime, geperforeerde schellak lepel
€ 22,55
 
1103Individuele lepel microform
€ 26,41
 
 Microform lepel, thermoplastische dieptreklepel voorzien van handvat of waswal
 
 
1104Individuele lepel kunststof
€ 35,63
 
 Kunststof lepel, poeder/vloeistoflepel of lichtuithardende lepel voorzien van handvat of waswal
 
 
1105Individuele ruime, geperforeerde kunststof lepel
€ 41,11
 
1106Schreinmaker lepel
€ 52,45
 
1107Rimlock lepel
€ 48,22
 
1116Fluorapplicatie lepel
€ 35,26
 
1118Bleelepel
€ 44,73
 
1152Model uit individuele lepel; onbetand
€ 9,47
 
1154Model uit individuele lepel; betand
€ 14,95
 
    
 1.2 Beetplaten/registreren  
1202Aanbrengen registratie apparatuur op beetplaat
€ 35,26
 
 Het aanbrengen van registratie apparatuur op bestaande beetplaten of gerelinede lepels inclusief nieuwe waswal.
 
 
1225Relinen met was van kunststof lepel inclusief waswal
€ 22,55
 
1251Basisplaat voor opstelling
€ 9,47
 
1253Schellak beetplaat + waswal
€ 14,95
 
1256Waswal aanbrengen op metaal- of kunststofbasis
€ 9,97
 
    
 1.3 Opstellen  
 Bij de onderstaande verrichtingen betreft het het opstellen volgens Gysi. Codes 1340 en 1390 inclusief de verkorte tandboog. Onder een vol cq. verkorte tandboog wordt verstaan: de edentate kaak, ongeacht het aantal opgestelde elementen.
 
 
1320Opstellen partiële prothese 1 – 4 element(en)
€ 18,94
 
1330Opstellen partiële prothese 5 – 13 elementen
€ 40,12
 
1340Opstellen volledige prothese
€ 50,58
 
1370Opstellen partiële prothese 1 – 4 element(en) op metaalbasis
€ 29,78
 
1380Opstellen partiële prothese 5 – 13 elementen op metaalbasis
€ 54,69
 
1390Opstellen volledige prothese op metaalbasis
€ 54,69
 
    
 1.4 Extra handelingen bij opstellen  
1401Opstellen naar model
€ 9,34
 
1402Opstellen naar foto
€ 13,08
 
1405Kleur/Model var. frontelementen (per onder of boven)
€ 11,34
 
1410Meerprijs opstellen volgens bijzondere methode
€ 38,75
 
 Extra voor opstellen volgens Flögel, Gerber, lingualised occlusion. Eenmaal in rekening te brengen.
 
 
    
1420Immediaat per element (tot maximaal 6 elementen per kaak)
€ 5,61
 
1455Individuele modellatie (per boven of onder)
€ 18,94
 
 Volledige individueel gemodelleerde prothese volgens specifieke wensen patiënt
 
 
1462Beslijpen kunststof basis
€ 9,34
 
1465Verwerken meegeleverde tanden per stel
€ 12,33
 
1466Verwerken meegeleverde kiezen per stel
€ 7,72
 
1475Opnieuw opstellen
€ 25,91
 
    
 1.5 Persen/gieten/injecteren en afwerken  
 Codes 1540 en 1590 inclusief de verkorte tandboog. Onder een vol cq. verkorte tandboog wordt verstaan: de edentate kaak, ongeacht het aantal opgestelde elementen.
 
 
1520Afmaken partiële prothese 1 – 4 element(en)
€ 46,97
 
1530Afmaken partiële prothese 5 – 13 elementen
€ 54,94
 
1540Afmaken volledige prothese
€ 55,69
 
1570Afmaken partiële prothese 1 – 4 element(en) op metaalbasis
€ 46,97
 
1580Afmaken partiële prothese 5 – 13 elementen op metaalbasis
€ 61,80
 
1590Afmaken volledige prothese op metaalbasis
€ 63,04
 
    
 1.7 Extra handelingen bij persen/afwerken  
1701Gevlochten draadversterking
€ 28,03
 
1702Draadversterking
€ 18,94
 
1703Knopanker
€ 9,72
 
1704Draad-/steekanker
€ 10,22
 
1705Kruisanker
€ 13,46
 
1706Roach anker
€ 23,80
 
1707Roach anker goud (inclusief Edelmetaal)
€ 55,69
 
1708Occlusale steun
€ 10,22
 
1711Gebogen baar (vrijliggend of ingesloten)
€ 37,50
 
1715Gaas-/draadversterking (kleiner dan 1/3 palatum)
€ 10,22
 
1716Gaasversterking
€ 20,56
 
1720Meerkleurig persen
€ 34,64
 
1721Trasparant palatum
€ 47,22
 
1724Toeslag monomeervrije kunststof (bijv. Luxene)
€ 71,26
 
1751Naam inpersen
€ 10,59
 
1765Persen/gieten/injecteren niet afwerken
€ 34,01
 
1766Afwerken na persen/gieten/injecteren
€ 34,01
 
1768Overkappingsruimte in kunststof per element
€ 5,73
 
1771Meerprijs weekblijvende basis
€ 95,19
 
 Reoccluderen + inslijpen per boven of onder, modellen.
 
 
1774na persen terugplaatsen
€ 20,31
 
 Reoccluderen + inslijpen partieel, modellen na persen.
 
 
1775terugplaatsen
€ 20,31
 
    
 1.8 Reparaties kunststof  
 Basistarief is minimum starttarief ter dekking van basis- handelingen per prothese zoals: voorbereiding, kunststof aanmaken, polymeriseren, afwerken en polijsten. Dit maximum- tarief wordt per boven- of onderprothese in rekening gebracht. Vervolgens kunnen de codes tot en met 1841 in rekening worden gebracht.
 
 
1810Basistarief
€ 22,55
 
1811Herstellen kleine scheur
€ 3,36
 
1812Herstellen grote scheur/breuk
€ 9,09
 
1813Vastzetten element/anker
€ 3,36
 
1814Vernieuwen element/anker
€ 3,36
 
1815Uitbreiden element/anker
€ 3,36
 
1816Immediaat per element
€ 5,61
 
1817Uitbreiding groot palatum
€ 9,09
 
1818Herstellen zadel per sectie
€ 6,98
 
1834Prothese reinigen
€ 10,22
 
1840A-lijn aanpersen
€ 10,59
 
1841Rand aan prothese persen
€ 10,59
 
 Overzetting en rebasing, naast de codes 1850 t/m 1871 kan niet de code 1810 worden gedeclareerd.
 
 
1850Overzetting 1 -4 element(en)
€ 65,78
 
1855Overzetting 5 – 13 elementen
€ 94,44
 
1860Overzetting vol
€ 106,15
 
1870Rebasing
€ 62,17
 
1871Rebasing met randcorrectie
€ 81,48
 
 Rebasen van prothese welke voorheen opgeslepen front had; tevens van labiele rand voorzien.
 
 
    
 1.9 Diversen, montage  
1901Miniplastschiene
€ 41,11
 
1902Drumschiene
€ 41,11
 
1907Gebitsbeschermer
€ 48,22
 
1908Gebitsbeschermer uit verschillende lagen kunststof; hard en zacht
€ 67,28
 
1909Ingebeten onderfront
€ 5,48
 
1911Repositie/stbilisatie/relaxatie splint
€ 94,69
 
 Splinten (exclusief klammers): in articulator gemodelleerde, warm gepolymeriseerde transparante splint welke na het persen teruggeplaatst wordt in de articulator, ingeslepen wordt en (eventueel op duplicaatmodel) afgewerkt en op hoogglans gepolijst wordt.
 
 
1917Holle klos. Te declareren per uur met een maximum van 12 maal U05 per uur. Het bedrag 12 maal U05 is
€ 173,67
 
1920Speekselkamer in prothese verwerken
€ 118,36
 
1951Montage slot in kunststof
€ 27,78
 
1952Montage stegdeel in kunststof
€ 27,78
 
CodeOmschrijving
Standaard Tarief
Eigen tarief
 2.0 Vervaardigen van modellen voor regulatie werkzaamheden  
2001Werkmodel
€ 6,35
 
2002Werkmodel in occlusie
€ 13,70
 
2003Stonemodel
€ 7,48
 
2004Stonemodellen in occlusie
€ 15,70
 
2005Meegeleverd model trimmen
€ 6,35
 
2006Meegeleverd model van voet voorzien
€ 6,35
 
2007Studiemodel, eenvoudig per stuk (ongemodelleerd)
€ 7,10
 
2008Studiemodel, eenvoudig per stel (ongemodelleerd)
€ 15,70
 
2009Studiemodel, ongezeept per stuk
€ 10,96
 
2010Studiemodel, ongezeept per stuk in occlusie
€ 23,17
 
2011Studiemodel, gezeept per stuk
€ 12,21
 
2012Studiemodel, gezeept per stuk in occlusie
€ 25,91
 
2013Kastmodellen (super toonmodel)
€ 41,74
 
2015Dupliceren per model
€ 8,72
 
2020Inzagen band
€ 3,49
 
    
 2.1 Set-up en positioners  
2101Set-up
€ 86,22
 
2102Set-up per element
€ 5,11
 
2103Set-up osteotomie patiënt
€ 96,43
 
2104Aanpassen reeds bestaande set-up
€ 28,78
 
2105Tooth-positioner
€ 100,92
 
2106Seating spring
€ 8,72
 
2107Socket liners
€ 7,10
 
2108Varsity guard
€ 100,92
 
    
 2.2 Plaatapparatuur  
2201Basisplaat
€ 46,97
 
    
 Meerprijzen voor:
 
 
2202Enkelarmig draaddeel
€ 3,49
 
2203Dubbelarmig draaddeel
€ 7,10
 
2204Gecompliceerde labiaalboog
€ 10,96
 
2205Labiaalboog met transparante kunsthars
€ 14,58
 
2206Headgear tubes gemonteerd
€ 20,06
 
2207Opbeet
€ 7,10
 
2208Beetverhoging zijdelingse delen
€ 10,96
 
2209Voorbeet schuinvlak in relatie tot onderfront
€ 12,96
 
2214Oral screen
€ 64,29
 
    
 2.3 Functionele apparaten  
2301Activator standaard (monoblok)
€ 75,75
 
2302Activator standaard met luchtgaten
€ 86,22
 
2303Standaard activator open met overkapt onderfront
€ 93,94
 
2304Teuscher activator
€ 111,38
 
2305Bionator
€ 93,94
 
2306Headgear activator volgens Van Beek
€ 82,23
 
2307Bimler activator
€ 128,95
 
2308Open activator (Harvold)
€ 128,95
 
2309Combi activator V.A. EVVA
€ 90,70
 
2310Fränkel activator nr 1 t/m 4
€ 178,78
 
2311T-appliance
€ 128,95
 
2312O.T.appliance
€ 128,95
 
2313Lehmann activator basis
€ 90,70
 
2314Lehmann activatorwerking
€ 52,08
 
2315Ducovator
€ 128,95
 
2316GG jumper
€ 128,95
 
    
 2.5 Retainers  
2501C-C retainer
€ 27,53
 
2502Siliconen fixatiemal (meerprijs)
€ 14,45
 
2503Dieptrek fixatiemal (meerprijs)
€ 21,55
 
2504Space retainer inclusief Molaarband
€ 32,39
 
2505Space maintainer inclusief Molaarband
€ 28,78
 
2506Invisible retainer / clear overlay
€ 34,01
 
    
 2.6 Schroeven (inclusief montage in apparatuur)  
2601Standaard exp. Schroef
€ 9,72
 
2602Waaierschroef twee-delig
€ 20,06
 
2603Microschroef
€ 10,96
 
2604Open schroef
€ 14,45
 
2605Sectorenschroef bk. “Bertoni”
€ 32,39
 
2606Hellerschroef
€ 27,53
 
2607Reciprokeschroef
€ 28,78
 
2608Boogschroef volgens Muller
€ 21,55
 
2609Ritter/picoloschroef
€ 14,58
 
2612Sutuur exp.app. Inclusief Hyraxschroef, exclusief Banden
€ 78,99
 
2613Sutuur exp.app. met kunstharsdelen, exclusief Banden
€ 87,46
 
    
 2.7 Diversen  
2701Reparatie basistarief
€ 22,55
 
2710Herbst appliance
€ 187,51
 
2711Schisisplaat, passief
€ 90,70
 
2712Schisiplaat, actief
€ 100,92
 
2713Spring retainer standaard
€ 60,92
 
2714Spring retainer inclusief set-up
€ 80,98
 
    
 2.8 Vaste apparatuur  
2801Indirect bonding per element
€ 2,62
 
2802Standaard band (exclusief attachement)
€ 11,96
 
2803Standaard premolaarband
€ 10,96
 
2811Quad-helix, exclusief banden
€ 43,11
 
2812Palatinale bar gesoldeerd
€ 64,29
 
2813Goshqarian bar exclusief banden
€ 14,45
 
2814Linguale boog exclusief banden
€ 36,01
 
2815Lipbumper exclusief banden
€ 30,40
 
2816Lipbumper met individuele kunstharschild (exclusief banden)
€ 44,98
 
2817Headgear/face bow
€ 21,55
 
    
 2.9 Crozat apparatuur  
2901Basisapparaat voor boven- of onderkaak
€ 125,83
 
2902Extra draaddeel per stuk
€ 8,72
 
2903Reparatie draaddeel Crozat
€ 19,69
 
CodeOmschrijving
Standaard Tarief
Eigen Tarief
 3.0 Vervaardigen voor framewerkzaamheden (individuele lepels/beetplaten 1.1)  
3001Gipsmodel
€ 6,35
 
 Gipsmodel, zijnde geen werkmodel (behalve voor individuele lepel) Zoals tegenbeet, voorlopig model, voorbeeld model, etc.
Gipssoort: klasse 1 of 2
 
 
    
3002Stonemodel
€ 7,48
 
 Stonemodel, werkmodel geschikt om werkstuk op te persen.
Gipssoort: klasse 2 of 3
 
 
    
3003Superhard gipsmodel
€ 11,34
 
 Superhard gipsmodel. Model waarin tenminste de tandboog is uitgegoten in stompenmeteriaal.
Gipssoort: klasse 4
 
 
    
3004Meegeleverd model trimmen
€ 6,35
 
3005Meegeleverd model van voet voorzien
€ 6,35
 
3022Duplicaatmodel (uit alginaat of gel)
€ 22,55
 
3023Precisie duplicaatmodel (uit siliconen)
€ 37,50
 
3052Model monteren in eenvoudige articulator
€ 11,34
 
3053Model monteren in middelwaarde articulator, bijv Balance, Rational, Dentatus, Condylator of vergelijkbaar typ
€ 14,95
 
3054Model monteren in meervoudig instelbare atriculator, bijv Denar, Panadent, Stuart of vergelijkbaar type
€ 22,55
 
3061Model monteren volgens intra orale registratie
€ 29,78
 
3062Model monteren met behulp van face-bow (meerwerk)
€ 14,95
 
    
 3.2 Frame werkzaamheden (alleen metaal)  
3201Bovenframe alleen kiezen
€ 267,87
 
3202Bovenframe tanden of tanden & kiezen
€ 297,77
 
3203Onderframe alleen kiezen
€ 246,06
 
3204Onderframe tanden of tanden & kiezen
€ 260,39
 
3207Volle plaat
€ 194,36
 
 Extra handelingen:
 
 
3221Backing frontelement
€ 14,33
 
3222Kauwvlak
€ 21,80
 
3223Dummy, massief of met venster voor kunststof
€ 29,28
 
3241Meerprijs ieder anker in combinatie met kronen
€ 14,95
 
 Combinatie met kronen betreft ankers bestemd voor gefreesde verankeringen
 
 
    
 3.4 Diversen  
3401Metalen tuber versterking
€ 58,93
 
 Een gegoten metalen tuberversterking welke in de kunststof geperst wordt teneinde ter plaatse breuk te voorkomen.
 
 
3402Gegoten 3/4 anker
€ 40,12
 
    
 3.7 Vergulden  
3701Badvergulden frame
€ 62,54
 
3702Zadels vergulden (per zadel)
€ 29,40
 
3703Badvergulden 1 anker
€ 29,40
 
3704Badvergulden volgend anker
€ 14,95
 
3711Vergulden per anker, opgesoldeerd inclusief edelmetaal
€ 29,40
 
    
 3.8 Reparaties aan frame  
3810Reparatie basistarief
€ 22,55
 
3820Soldeerplaats (eerste) exclusief soldeer
€ 24,17
 
3821Soldeerplaats (ieder volgende) exclusief soldeer
€ 14,95
 
3822Extensie aan bestaand frame (eerste)
€ 28,28
 
3823Extensie aan bestaand frame (ieder volgende)
€ 18,94
 
3826Lasersoldering
€ 30,90
 
    
 3.9 Monteren aan frame  
3951Montage slot aan frame
€ 27,78
 
3952Montage stegdeel aan frame
€ 37,25
 
 3951/3952 Het solderen/inlijmen van een attachment (matrix of patrix) of een stegdeel.
 
 
3953Montage kroon aan frame
€ 27,78
 
CodeOmschrijving
Standaard Tarief
Eigen Tarief
 4.0 Vervaardigen van modellen voor goudwerkzaamheden  
4001Gipsmodel
€ 6,35
 
 Gipsmodel, zijnde geen werkmodel (behalve voor individuele lepel) Zoals tegenbeet, voorlopig model, voorbeeld model, etc.
Gipssoort: klasse 1 of 2
 
 
    
4002Stonemodel, tegenmodel voor kroon- en brugwerk
€ 7,48
 
    
4003Superhard gipsmodel
€ 11,34
 
 Superhard gipsmodel. Model waarin tenminste de tandboog is uitgegoten in stompenmeteriaal.
Gipssoort: klasse 4
 
 
    
4004Meegeleverd model trimmen
€ 6,35
 
4005Meegeleverd model van voet voorzien
€ 6,35
 
4022Duplicaatmodel (uit alginaat of gel)
€ 22,55
 
4023Precisie duplicaatmodel (uit siliconen)
€ 37,50
 
4052Model monteren in eenvoudige articulator
€ 11,34
 
4053Model monteren in middelwaarde articulator, bijv Balance, Rational, Dentatus, Condylator of vergelijkbaar type
€ 14,95
 
4054Model monteren in meervoudig instelbare atriculator, bijv Denar, Panadent, Stuart of vergelijkbaar type
€ 22,55
 
4061Model monteren volgens intra orale registratie
€ 29,78
 
4062Model monteren met behulp van face-bow (meerwerk)
€ 14,95
 
    
 4.1 Stompen en speciaal model  
4101Zaagmodel
€ 13,70
 
4102Stomp
€ 13,70
 
4103Vuurvaste stomp
€ 21,43
 
4115Stompen inkerven
€ 4,98
 
4154Model uit individuele lepel betand
€ 14,95
 
4162Stomp terugplaatsen in afdruk
€ 6,35
 
4166Soft-tissue model (inclusief materiaal)
€ 54,69
 
    
 4.2 Opbouw, wortelkap, inlay (exclusief meterialen)  
4201Opbouw direct
€ 20,81
 
4202Opbouw indirect
€ 60,18
 
4204Wortelkap met stift (bijv Richmondkap)
€ 78,99
 
4210Fixatie/slijpkap
€ 30,65
 
4212Telescoopkap/conuskap
€ 116,62
 
4218Opbouw met nasteekbare stift
€ 72,51
 
4225Opbouw onder bestaande kroon
€ 75,00
 
4251Directe inlay niet afgewerkt
€ 20,81
 
4252Directe inlay afgewerkt
€ 34,01
 
4253Indirecte inlay
€ 93,19
 
4257Pinledge inlay
€ 105,65
 
4259Inlay aan opgebakken brugdeel (inclusief solderen)
€ 120,35
 
4260Inlay in prothese element
€ 76,50
 
4270Partiële omslijping
€ 93,19
 
    
 4.3 Kroon, dummy (exclusief materiaal)  
4301Kroon
€ 117,86
 
4304Stiftkroon
€ 127,08
 
4305Telescoopkroon/conuskroon
€ 123,59
 
4309Kroon aan opgebakken brugdeel (inclusief solderen)
€ 130,20
 
4322Pinledge kroon
€ 124,34
 
4324Toeslag kroon onder bestaand frame-anker
€ 18,94
 
4351Dummy massief
€ 86,22
 
4360Occlusale steun/extensie; alleen ten behoeve van nieuwe kroon
€ 9,34
 
4363Gemodelleerd slot (inclusief nafrezen)
€ 36,01
 
    
 4.4 Kroon/Brugdeel voor opbakporselein (exclusief materiaal)  
4401Kroon voor opbakporselein/kunststof, in combinatie met 5211 of 5401
€ 83,47
 
4402Stiftkroon voor opbakporselein/kunsstof, i.c.m. 5211 of 5401
€ 95,19
 
4403Brugdeel voor opbakporselein/kunststof, i.c.m. 5213 of 5403
€ 95,19
 
4420Deckgold extra per deel
€ 15,70
 
    
 4.5 Etsbruggen (exclusief materiaal)  
4501Etsbrugvleugel/parospalkdeel
€ 28,28
 
4502Perforeren etsbrugvleugel
€ 18,94
 
4503Etsbrugdummy voor opbakken/kunststof, in combinatie met 5412
€ 90,70
 
4523Vertinnen/Etsen; per werkstuk
€ 24,17
 
4524Silaniseren/opaqueren, per werkstuk
€ 24,17
 
    
 4.6 Vergulden  
4601Vergulden per deel (inclusief goud)
€ 15,20
 
    
 4.7 Frezen, steggen (exclusief materiaal)  
4701Frezen per deel
€ 34,01
 
4702Steg frezen per millimeter
€ 4,49
 
 Steg frezen: Modelleren/gieten voor- en nafrezen van een steg; per milimeter
 
 
    
 4.8 Reparaties  
4801Reparatie basistarief
€ 22,55
 
4820Uitzuren kroon/brugwerk; per werkstuk
€ 13,08
 
    
 4.9 Solderen en montage  
4901Soldeer-/verbindingsplaats
€ 14,95
 
4902Ovensoldeerplaats
€ 27,78
 
4903Lasersoldering
€ 31,02
 
4930Harden metaal
€ 13,08
 
4960Monteren/stellen sloten met behulp van parallellometer
€ 27,78
 
4970Raderen per element
€ 5,61
 
CodeOmschrijving
Standaard Tarief
Eigen tarief
 5.1 Porseleinen jacket, kroon, facing en inlay (inclusief duplicaatmodel)  
5101Vol porseleinen frontkroon (onder andere jacket)
€ 178,78
 
5102Vol porseleinen pré-/molaar kroon
€ 208,69
 
5103Vol porseleinen front brugdeel
€ 194,36
 
5104Vol porseleinen kroon op gesinterde kap
€ 246,06
 
5105Vol porseleinen brugdeel op gesinterde kap
€ 272,85
 
5111Porseleinen facing (exclusief etsen)
€ 119,11
 
5151Porseleinen inlay/onlay
€ 146,39
 
    
 5.2 Kunststof werkzaamheden  
5201Kunststof venster
€ 61,55
 
5211Kunststof kroon op metaalskelet, in combinatie met 4401 of 4402
€ 73,76
 
5213Kunststof brugdeel op metaalskelet, in combinatie met 4403
€ 80,24
 
5221Kunststof kroon
€ 110,63
 
5222Kunststof inlay
€ 121,10
 
5264Kunststof noodkroon/-brug per deel (inclusief kap)
€ 56,31
 
5271Kunststof element in prothese ( individueel gemodelleerd)
€ 56,31
 
    
 5.4 Opbakwerkzaamheden  
5401Porseleinen voor opbakkroon, in combinatie met 4401 of 4402
€ 83,47
 
5403Porseleinen voor opbakbrugdeel, in combinatie met 4403
€ 95,19
 
5412Opbakporselein voor etsbrugdummy, in combinatie met 4503
€ 90,70
 
5415Toeslag voor schouderporselein
€ 29,78
 
5420Aanbrengen kleurkarakterisering per element
€ 29,78
 
5425Toeslag modelleren porseleinen voor bestaand frame anker
€ 18,94
 
5452Opbakporselein op frame per deel
€ 105,65
 
    
 5.5 Etsen  
5525Etsen per porseleinen deel
€ 24,17
 
    
 5.8 Reparatie  
5801Bijbakken. Te declareren per uur met een maximum van 12 maal U05 per uur. Het bedrag 12 maal U05 is
€ 173,67
 
5802Kleur veranderen. Te declareren per uur met een maximum van 12 maal U05 per uur. Het bedrag 12 maal U05 is
€ 173,67
 
CodeOmschrijving
Standaard Tarief
Eigen Tarief
 6.0 Voorbereidende werkzaamheden ten behoeve van implantaten  
6002Stonemodel
€ 7,48
 
6003Superhard gipsmodel
€ 11,34
 
6052Proefopstelling per element
€ 4,61
 
6053Proefwasmodellatie per element
€ 36,63
 
    
 6.1  
6113Kunstharslepel ten behoeve van implantaat (schoorsteenlepel)
€ 47,59
 
6115Richtstift ten behoeve kunststofplaat per stuk
€ 4,49
 
6116Verschroefbare kunststof lepel met beetwal
€ 74,50
 
 Kunststof lepel met beetwal (met daarin gemonteerde implantaat onderdelen) die vastgeschroefd kan worden op implantaten
 
 
6118Hulpdelen plaatsen in afdruk, per stuk
€ 6,35
 
6133Precisie duplicaatmodel
€ 37,50
 
6144Stonemodel uit kunststof implantaat lepel
€ 19,56
 
6153Model monteren in middelwaarde articulator
€ 14,95
 
6154Model monteren in meervoudig instelbare articulator
€ 22,55
 
6161Opst./persen/gieten/inject./afwerken op suprastructuur
€ 151,38
 
    
 6.2  
6200Surgical guide/boorplaat
€ 65,78
 
6201Röntgendiagnoseplaat (inclusief kogeltjes)
€ 65,78
 
6202Röntgendiagnoseplaat ten behoeve van CT scan
€ 103,66
 
 Als 6201 echter dan voorzien van 8 tot 12 metaalloze lasdraden
 
 
    
 6.4 Opbouwen, Suprastructuren, Kronen/Bruggen voor implantaten  
6420Confectie opbouw bewerken
€ 41,11
 
6421Implantaatopbouw (gegoten)
€ 146,39
 
6431Implantaatkroon verschroefbaar (vol metaal)
€ 159,47
 
6432Dummy (massief)
€ 60,18
 
6442Brugdeel voor opbakken, zie 4403 echter in combinatie met verschroefbare brugdelen
€ 134,56
 
6443Implanteren kroon verschroefbaar voor opbakken, solitaire verschroefbare kroon
€ 159,47
 
6444Implanteren brugdeel verschroefbaar voor opbakken
€ 166,95
 
6451Porselein aanbrengen op kroon
€ 83,47
 
6452Porselein aanbrengen op brugdeel
€ 95,19
 
6490Implantaat toeslag; eenmalig per werkstuk per implantaat
€ 75,75
 
    
 6.9 Solderen en montage  
6901Soldeerplaats (eerste) exclusief soldeer
€ 24,17
 
6902Soldeerplaats (volgende) exclusief soldeer
€ 14,95
 
6903Lasersoldering
€ 30,90
 
6951Stellen slot met behulp van parallellometer
€ 27,78
 
6952Monteren slot/steg aan impl. slot
€ 27,78
 
CodeOmschrijving
Standaard Tarief
Eigen tarief
 De codes uit hoofdgroep 9 kunnen tegen kostprijs van het omschreven materiaal gedeclareerd worden.
 
 
 9.0 Porselein front elementen sets (zes stuks)Kostprijs 
9006Front elementen
 
 
 Porseleinen kiezen sets (acht stuks)Kostprijs 
9058Kiezen
 
 
    
 9.1 Porselein front element per stukKostprijs 
9101Tanden
 
 
 Porseleinen kiezen per stukKostprijs 
9010Kiezen
 
 
    
 9.3 Kunststof front elementen sets (zes stuks)Kostprijs 
9306Tanden
 
 
 Kunststof kiezen sets (acht stuks)Kostprijs 
9358Kiezen
 
 
    
 9.4 Kunststof front elementen per stuk)Kostprijs 
9401Tanden
 
 
 Kunststof kiezen per stukKostprijs 
9451Kiezen
 
 
    
 9.7 Metalen, edel/onedelKostprijs 
9701Onedele legeringen
 
 
9711Edele legeringen Au percentage lager dan 10%
 
 
9721Edele legeringen Au percentages van 10% tot 25%
 
 
9741Edele legeringen Au percentages van 25% tot 50%
 
 
9751Edele legeringen Au percentages van 50% tot 60%
 
 
9760Edele legeringen Au percentages van 60% tot 70%
 
 
9770Edele legeringen Au percentages van 70% tot 80%
 
 
9781Edele legeringen Au percentages boven 80%
 
 
    
 9.9 Diverse materialenKostprijs 
9901Diverse materialen