Tarieven

Tarieven

Onze tarieven zijn vastgesteld door de Nationale Zorgautoriteiten. Dit geldt voor alle tandartsen in Nederland . Hieronder vindt u een overzicht van alle tarieven en codes van de behandelingen. Hoewel de tarieven hetzelfde zijn voor alle tandartsen, kunnen wel de prijzen verschillend zijn van bijvoorbeeld twee vullingen? De prijs van elke vulling wordt bepaald door hoeveel werk de tandarts ervoor moet verrichten. U kunt dit terugzien in de verschillende codes. Elke code vertegenwoordigt een handeling. Bijvoorbeeld de code A10 is locale anesthesie. Deze code wordt gedeclareerd als uw tandarts een verdoving gebruikt. Vullingen zonder en met verdoving hebben dus een andere prijs. Verder zijn kleine vullingen vanzelfsprekend een andere prijs dan grotere vullingen. Achter de verschillende tarieven staat soms een * , dit betekent dat er aan de behandelkosten ook techniekkosten gekoppeld kunnen zijn. Dit zijn de kosten die doorbetaald moeten worden aan de tandtechnieker die het werkstuk heeft vervaardigd. De tarieven van onze tandtechnieker voor kunt u hier vinden: tandtechniekkosten.

Mocht u vragen hebben over uw rekening kunt u ons bellen op telefoonnummer 0715132828.

 

Tarieven orthodontie

Code Omschrijving
Tarief 
  a. Consultatie en diagnostiek  
F121A Eerste consult
€ 22,16
F122A Herhaalconsult
€ 22,16
F123A Controlebezoek € 19,88
F124A Second opinion €104,95
F125A* Maken gebitsmodellen € 16,99
F126A Beoordelen gebitsmodellen in- clusief bespreken behandelplan € 61,33
F127A Multidisciplinair consult, per uur (multidisciplinair consult bij een patiënt met een vermoedelijke afwijking in de zin van schisis of (een) in ernst met schisis verge- lijkbare aangeboren afwijking (per uur, deelbaar in eenheden van vijf minuten). € 137,48
F130A Uitgebreid onderzoek t.b.v. op- € 104,95 stellen en vastleggen van complex behandelplan door ortho- dontische zorgaanbieder € 104,95
F131A* Vervaardigen van diagnostische set-up € 47,66
F132A* Maken van extra gebitsmodel- len t.b.v. behandelingsevaluatie € 16,99
F133A Beoordelen van extra gebits- modellen t.b.v. behandelings- evaluatie € 61,33
     
  II. Röntgenonderzoek  
F151A Intra-orale röntgenfoto ( 3×4 cm)
€ 16,33
F152A Occlusale opbeet röntgenfoto
€ 16,33
F155A Vervaardiging orthopantomogram € 29,84
F156A Beoordeling orthopantomogram € 17,49
F157A  Vervaardiging laterale schedelröntgenfoto € 18,69
F158A Beoordeling laterale schedelröntgenfoto € 52,18
F159A Vervaardiging voor-achterwaartse schedelröntgenfoto € 18,69
F160A Beoordeling voor-achterwaartse schedelröntgenfoto € 52,18
F161A Meerdimensionale kaakfoto € 139,94
F162A Beoordeling meerdimensionale kaakfoto € 58,31
     
  III. Behandeling  
F411A * Plaatsen beugel categorie 1 € 114,59
F421A * Plaatsen beugel categorie 2
€ 119,85
F431A * Plaatsen beugel categorie 3
€ 138,21
F441A * Plaatsen beugel categorie 4 € 147,24
F451A * Plaatsen beugel categorie 5 € 348,36
F461A * Plaatsen beugel categorie 6   € 566,68
F471A * Plaatsen beugel categorie 7 € 549,94
F481A * Plaatsen beugel categorie 8 € 429,22
F491A * Plaatsen beugel categorie 9 € 564,15
F492A Verwijderen beugel categorie 5 t/m 9 per kaak € 95,44
F511A Beugelconsult per maand categorie 1 € 29,01
F512A Beugelconsult per maand categorie 2 € 29,01
F513A Beugelconsult per maand categorie 3 € 29,01
F514A Beugelconsult per maand categorie 4 € 29,01
F515A Beugelconsult per maand categorie 5 € 33,15
F516A Beugelconsult per maand categorie 6 € 41,44
F517A Beugelconsult per maand categorie 7 € 41,44
F518A Beugelconsult per maand categorie 8 € 49,73
F519A Beugelconsult per maand categorie 9 € 62,16
F521A Beugelconsult vanaf 25e behandelmaand (beugelcategorie 1 t/m 9) € 29,01
F531A Nacontrole beugel categorie 1 t/m 4 € 29,01
F532A Nacontrole beugel categorie 5,7,8 € 33,15
F533A Nacontrole beugel categorie 6,9 € 41,44
     
  IV. Diversen  
F401A * Therapie met behulp van myofunctionele apparatuur € 123,12
F611A * Documenteren en bespreken gegevens elektronische chip in uitneembare apparatuur € 121,84
F612A * Plaatsen intermaxillaire correctieveren
€ 119,85
F716A * Mondbeschermer tijdens behandeling met apparatuur
€ 26,24
F721A Trekken tand of kies € 43,73
F722A Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant € 32,65
F723A * Plaatsen micro-implantaat (voor beugel) € 82,10
F724A Preventieve voorlichting en/of instructie € 13,07
F810A Reparatie of vervanging beugel categorie 1 tot en met 4 vanwege slijtage Kostprijs
F811A * Reparatie of vervanging van beugel  € 28,80
F812A * Herstel en opnieuw plaatsen van retentie-apparatuur  € 37,96
F813A * Plaatsen retentie-apparatuur, per kaak € 37,96
F814A * Plaatsen retentie-apparatuur bij orthodontisch niet behandelde of door andere zorgaanbieder orthodontisch behandelde patiënt € 37,96
F815A Verwijderen spalk, per element € 5,83
F911A Inkopen op uitkomst orthodontie €2.357,19
     
  V. Informatieverstrekking en onderlinge dienstverlening  
F900A Informatieverstrekking, per vijf minuten € 13,28 
F901A Onderlinge dienstverlening Maximum
Code Omschrijving
Tarief 
  I. Consultatie  
F121B Eerste consult
€ 22,16
F122B Herhaalconsult
€ 22,16
F123B Controlebezoek €  20,65
F124B  Second opinion € 104,95
F125B *  Maken gebitsmodellen € 31,38
F126B Beoordelen gebitsmodellen inclusief bespreken behandelplan € 91,24
F127B  Multidisciplinair consult, per uur (deelbaar in eenheden van vijf minuten) € 137,48
F130B Uitgebreid onderzoek t.b.v opstellen en vastleggen van complex behandelplan door orthodontische zorgaanbieder € 104,95
F131B * Vervaardigen van een diagnostische set-up € 70,90
F132B * Maken van extra gebitsmodellen t.b.v. behandelingsevaluatie € 31,38
F133B  Beoordelen van extra gebitsmodellen t.b.v. behandelingsevaluatie € 91,24
     
  II. Röntgenonderzoek  
F151B Intra-orale röntgenfoto (3×4 cm)
€ 16,33
F152B Occlusale opbeet röntgenfoto
€ 16,33
F153B  Extra-orale röntgenfoto (13×18 cm) € 22,69
F154B Röntgenonderzoek d.m.v. hand/polsfoto’s € 27,80
F155B Vervaardiging orthopantomogram € 44,39
F156B Beoordeling orthopantomogram € 26,02
F157B Vervaardiging laterale schedelröntgenfoto € 27,80
F158B Beoordeling laterale schedelröntgenfoto € 77,62
F159B Vervaardiging voor-achterwaartse schedelröntgenfoto € 27,80
F160B Beoordeling voor-achterwaartse schedelröntgenfoto € 77,62
F161B  Meerdimensionale kaakfoto € 139,94
F162B Beoordelen meerdimensionale kaakfoto € 58,31
     
  III. Behandeling  
F411B * Plaatsen beugel categorie 1 € 199,44
F421B * Plaatsen beugel categorie 2
€ 208,01
F431B * Plaatsen beugel categorie 3
€ 237,54
F441B * Plaatsen beugel categorie 4 € 252,09
F451B * Plaatsen beugel categorie 5 € 567,86
F461B *  Plaatsen beugel categorie 6 € 925,25
F471B * Plaatsen beugel categorie 7  € 857,68
F481B * Plaatsen beugel categorie 8 € 687,96
F491B * Plaatsen beugel categorie 9 € 947,76
F492B Verwijderen beugel categorie 5 t/m 9 per kaak € 119,36
F511B  Beugelconsult per maand categorie 1 € 61,65
F512B Beugelconsult per maand categorie 2 € 61,65
F513B Beugelconsult per maand categorie 3 € 61,65
F514B Beugelconsult per maand categorie 4 € 61,65
F515B Beugelconsult per maand categorie 5 € 67,82
F516B Beugelconsult per maand categorie 6 € 80,15
F517B Beugelconsult per maand categorie 7 € 61,65
F518B Beugelconsult per maand categorie 8 € 73,98
F519B Beugelconsult per maand categorie 9 € 92,48
F531B Nacontrole beugel categorie 1 t/m 4 € 61,65
F532B Nacontrole beugel categorie 5,7,8 € 61,65
F533B Nacontrole beugel categorie 6,9 € 80,15
     
  IV. Diversen  
F401B * Therapie met behulp van myofunctionele apparatuur €124,84
F611B * Documenteren en bespreken gegevens elektronische chip in uitneembare apparatuur € 131,25
F612B * Plaatsen intermaxillaire correctieveren
€ 208,01
F716B * Mondbeschermer tijdens behandeling met apparatuur
€ 26,24
F721B Trekken tand of kies € 43,73
F722B Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant € 32,65
F723B * Plaatsen micro-implantaat (voor beugel) € 102,65
F724B Preventieve voorlichting en/of instructie € 13,07
F810B Reparatie of vervanging beugel categorie 1 tot en met 4 vanwege situatie Kostprijs
F811B * Reparatie of vervanging van beugel € 42,85
F812B * Herstel en opnieuw plaatsen van retentie-apparatuur € 74,97
F813B * Plaatsen retentie-apparatuur, per kaak € 74,97
F814B * Plaatsen retentie-apparatuur bij orthodontisch niet behandelde of door andere zorgaanbieder orthodontisch behandelde patiënt € 74,97
F815B Verwijderen spalk, per element € 5,83
     
  V. Informatieverstrekking en onderlinge dienstverlening  
F900B Informatieverstrekking, per vijf minuten € 13,28
F901B Onderlinge dienstverlening Maximum
Code Omschrijving
Tarief 
  I. Consultatie en diagnostiek  
F121C Eerste consult
€ 22,16
F122C Herhaalconsult
€ 22,16
F123C Controlebezoek € 20,65
F124C Second opinion € 104,95
F125C * Maken gebitsmodellen € 31,38
F126C Beoordelen gebitsmodellen  inclusief bespreken behandelplan € 91,24
F127C  Multidisciplinair consult, per uur (deelbaar in eenheden van vijf minuten) € 137,48
F128C Prenataal consult € 80,15
F129C Orthodontie in de eerste twee levensjaren €1.405,02
F130C Uitgebreid onderzoek t.b.v opstellen en vastleggen van complex behandelplan door orthodontisch zorgaanbieder € 104,95
F131C * Vervaardigen van een diagnostische setup € 70,90
F132C * Maken van extra gebitsmodellen t.b.v. behandelingsevaluatie € 31,38
F133C Beoordelen van extra gebitsmodellen t.b.v. behandelingsevaluatie € 91,24
     
  II. Röntgenonderzoek  
F151C Intra-orale röntgenfoto (3×4 cm)
€ 16,33
F152C  Occlusale opbeet röntgenfoto
€ 16,33
F153C Extra-orale röntgenfoto (13×18 cm) € 22,69
F154C  Röntgenonderzoek d.m.v. hand/polsfoto’s € 27,80
F155C Vervaardiging orthopantomogram € 44,39
F156C Beoordeling orthopantomogram € 26,02
F157C Vervaardiging laterale schedelröntgenfoto € 27,80
F158C Beoordeling laterale schedelröntgenfoto € 77,62
F159C Vervaardiging voor-achterwaartse schedelröntgenfoto € 27,80
F160C Beoordeling voor-achterwaartse schedelröntgenfoto € 77,62
F161C Meerdimensionale kaakfoto € 139,94
F162C Beoordelen meerdimensionale kaakfoto € 58,31
     
  III. Behandeling  
F411C * Plaatsen beugel categorie 1 € 374,28
F421C * Plaatsen beugel categorie 2
€ 393,64
F431C * Plaatsen beugel categorie 3
€ 460,72
F441C * Plaatsen beugel categorie 4 € 493,64
F451C * Plaatsen beugel categorie 5 € 837,28
F461C * Plaatsen beugel categorie 6 €1.369,08
F471C * Plaatsen beugel categorie 7 €1.320,74
F481C * Plaatsen beugel categorie 8 €1.130,18
F491C *  Plaatsen beugel categorie 9 €1.586,09
F492C  Verwijderen beugel categorie 5 t/m 9 per kaak € 119,36
F511C Beugelconsult per maand categorie 1 € 61,65
F512C Beugelconsult per maand categorie 2 € 61,65
F513C Beugelconsult per maand categorie 3 € 61,65
F514C Beugelconsult per maand categorie 4 € 61,65
F515C Beugelconsult per maand categorie 5 € 67,82
F516C Beugelconsult per maand categorie 6 € 80,15
F517C Beugelconsult per maand categorie 7 € 80,15
F518C Beugelconsult per maand categorie 8 € 101,72
F519C Beugelconsult per maand categorie 9 € 120,22
F531C Nacontrole beugel categorie 1 t/m 4 € 61,65
F532C Nacontrole beugel categorie 5,7,8 € 67,82
F533C Nacontrole beugel categorie 6,9  € 80,15
     
  IV. Diversen  
F401C * Therapie met behulp van myofunctionele apparatuur € 124,84
F611C * Documenteren en bespreken gegevens elektronische chip in uitneembare apparatuur € 131,25
F612C * Plaatsen intermaxillaire correctieveren
€ 393,64
F716C * Mondbeschermer tijdens behandeling met apparatuur
€ 26,24
F721C Trekken tand of kies  € 43,73
F722C Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en zelfde kwadrant € 32,65
F723C * Plaatsen micro-implantaat (voor beugel) € 102,65
F724C Preventieve voorlichting en/of instructie € 13,07
F810C Reparatie of vervanging beugel categorie 1 tot en met 4 vanwege slijtage Kostprijs
F811C * Reparatie of vervanging van beugel € 42,85
F812C * Herstel en opnieuw plaatsen van retentie-apparatuur € 74,97
F813C * Plaatsen extra retentie-apparatuur, per kaak € 74,97
F814C * Plaatsen retentie-apparatuur bij orthodontisch niet behandelde of door andere zorgaanbieder orthodontisch behandelde patiënt € 74,97
F815C Verwijderen spalk, per element € 5,83
     
  V. Informatieverstrekking en onderlinge dienstverlening  
F900C Informatieverstrekking, per vijf minuten € 13,28
F901C Onderlinge dienstverlening Maximum